பங்குகள் மற்றும் பங்குகள்: வித்தியாசம் என்ன?

பங்குகள் மற்றும் பங்குகள்: வித்தியாசம் என்ன?

Aug 24, 2021

பங்குகள் எதிராக பங்குகள்: ஒரு கண்ணோட்டம் நிதிச் சந்தைகளில் பங்குகள் மற்றும் பங்குகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு மங்கலாக உள்ளது. பொதுவாக, இரண்டு சொற்களும் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாக நிதி பங்குகளைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, குறிப்பாக ஒரு பொது நிறுவனத்தின் உரிமையைக் குறிக்கும் பத்திரங்கள். (காகித பரிவர்த்தனைகளின் உச்ச நாட்களில், அவை பங்குச் சான்றிதழ்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன.) இன்று, இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலான

Read More
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்.

Aug 23, 2021

அந்நிய செலாவணி என்றால் என்ன? அந்நிய செலாவணி அல்லது எஃப்எக்ஸ் என அழைக்கப்படும் வடிவமைப்பு, நாணயங்களின் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டும் நோக்கில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் குறிக்கிறது. உலகின் மிகப் பெரிய சந்தை, பங்குச் சந்தை அல்லது வேறு எதையும் விட பெரியது, அந்நிய செலாவணி சந்தையில் நிறைய பணப்புழக்கம் உள்ளது. இந்த சந்தை புதிய மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பல

Read More